SE PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILAKUKAN TIAP TAHUN BILA TIDAK AKAN DAPATKAN SANGSI

Assalamualaikum Sahabat Kuncimedia
Salam Berbudi....Kemenpanrb untuk mengetahui prestasi kerja PNS maka harus ada penilaian tiap tahunnya, Oleh sebab itu dipublikasikan surat edaran Penilaian Kinerja Pegawai PNS nomor B/2810/M.PAN-RB/08/2016. Surat Edaran ini ditindaklanjuti oleh Kememterian Agama. Kemudian Kementerian Agama mempublikasikan Penilaian Prestasi Kerja PNS diseluruh lingkungan kemenag dari pendidikan, lembaga maupun kementerian.  

Sebagaimana dalam Surat Edaran nomor : 7374/SJ/Kp.01.1/10/2016 tentang penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan rencana kerja tahunan.

Setiap PNS menyusun SKP sebagai rancanagan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi dan SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada restra dan renja.

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam satu tahun  dan penilaian prestasi kerja setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya.

Dan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memberikan sangsi bagi pejabat yang tidak menetapkan Sasaran Kerja Pegawai yang telah disusun dan/atau bagi PNS yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai.

Pelaporan hasil penilaian prestasi kerja PNS kepada Kepala Badan Adminitrasi Negara berlaku bagi seluruh unit kerja dilingkungan Kementerian termasuk Kementerian Agama.

Bentuk pelaporan Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada BKN dalam bentuk salinan berkas elektronik (Softcopy) dengan format Excel dan hardcopy (terlampir).  Pelaporan di Kementerian Agama dilakukan oleh Sekjen  pada Biro Kepegawaian di Bagian Assesment dan pengembangan pegawai setiap tahunnya pada minggu pertama bulan Maret.

Seluruh Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2015 wajib disampaikan dalam bentuk sotfcopy  dan hardcopy dengan format microsoft excel ke Bagian Assesment dan pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama paling lambat hari Kamis, 10 November 2016.

Demikianlah informasi tentang penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan Kementerian Agama. Semoga seluruh pegawai di lingkungan Agama silahkan segera mengirim SKPnya untuk diberikan penilaian tiap tahun.  Lebih lengkap informasi ini silahkan akses DI SINI

0 Response to "SE PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILAKUKAN TIAP TAHUN BILA TIDAK AKAN DAPATKAN SANGSI"

Post a Comment